Mohim përgjegjësie

Informacioni në këtë faqe interneti është vetëm për qëllime informative dhe nuk përbën këshilla financiare Tregtimi i instrumenteve financiare përfshin rreziqe dhe rekomandohet që të kërkoni këshilla të pavarura përpara se të merrni ndonjë vendim financiar. Empire Trade GmbH ose Selftraders nuk marrin përsipër asnjë përgjegjësi për humbjet ose dëmet që rrjedhin nga përdorimi i informacionit të dhënë. Performanca e kaluar nuk garanton rezultate në të ardhmen. Tregtimi duhet të bëhet vetëm me fonde që mund të përballoni t'i humbni. Çdo përmendje e strategjive ose metodave të tregtimit nuk përbën një ftesë për tregti dhe është vetëm për qëllime ilustruese. Përdoruesit duhet të kryejnë kërkimet e tyre dhe të kërkojnë këshilla profesionale nëse kanë dyshime.